Instruktioner för batteriåtervinning
    
I samband med försäljning av batterier eller med leverans av enheter som innehåller batterier är vi skyldiga att informera dig om följande:
Som slutanvändare är du juridiskt skyldig att returnera använda batterier. Du kan returnera gamla batterier som vi har eller har med i vårt sortiment som nya batterier gratis till vårt leveranslager (leveransadress). Symbolerna som visas på batterierna har följande betydelse:
Symbolen för det streckade avfallet kan innebära att batteriet inte får kastas i hushållsavfallet.
Pb = batteri innehåller mer än 0,004 massprocent bly
Cd = batteri innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium
Hg = batteri innehåller mer än 0,0005 massprocent kvicksilver.


Observera att ovanstående punkter.