Arrangör av tävlingen är Mustbuy GmbH, Eiffestraße 68, 20537 Hamburg Hamburg. Alla personer som är minst 18 år gamla och som har sin fasta hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland är berättigade att delta. Varje deltagare får endast delta en gång. Deltagande är online på kaufland.de/adventskalender. Anställda hos Mustbuy GmbH och deras första gradens släktingar är uteslutna från deltagande.
Från 14.02.2020/23.02.2022/0.00 till 24.00/15/30 kan deltagare delta dagligen från midnatt till midnatt genom att sanningsenligt fylla i inmatningsmasken och utföra minst en åtgärd och samtycka till villkoren för deltagande. Vinnarna kommer att fastställas med hjälp av ett verktyg inom en vecka och kommer att meddelas skriftligen inom två veckor efter sista anmälningsdatum på den angivna adressen. Om vinnaren inte bekräftar godkännandet av priset och sin postadress inom XNUMX dagar efter att han skickat meddelandet om priset, kommer priset att förverkas. Priserna kommer att skickas med post till vinnarnas postadress inom XNUMX dagar efter det att priset accepterats. Priset kan inte överföras till tredje part. En kontant betalning eller utbyte av priset är utesluten. Domarnas beslut är slutgiltigt.

 

Privacy Policy
Som en del av ditt deltagande i tävlingen kommer dina uppgifter att skickas till den ansvariga personen (Mustbuy GmbH, Frankenstrasse 29, 20097 HamburgDe personliga uppgifterna som vidarebefordras kommer endast att användas för behandlingen av tävlingen (fastställande av vinnare, meddelande om vinnare, sändning av priset). Vinnarna skickas in anonymt www.facebook.com/NaipofansDE (Till exempel "Peter L. från München vann"). Om du deltar är den rättsliga grunden för databehandling i samband med tävlingar Artikel 6 (1) (f) GDPR. Det berättigade intresset från Mustbuy GmbHs sida härrör från intresset av att kunna genomföra tävlingen. Den kommer endast att vidarebefordras till tredje part om detta är absolut nödvändigt för genomförandet av tävlingen eller sändningen av priset. Efter att tävlingen avslutats och vinnarna har tillkännages kommer deltagarnas uppgifter att raderas. När det gäller vinster in natura kommer vinnarnas data att lagras under den tid som de lagstadgade garantianspråken gäller för att initiera en reparation eller utbyte om priset är defekt.
Du kan när som helst invända mot databehandling med framtida verkan. I det här fallet kommer dina uppgifter att raderas omedelbart. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som redan har skett fram till mottagandet av invändningen. Vid eventuell invändning kommer du tyvärr inte längre att kunna delta i tävlingen. Du kan hävda dina lagliga rättigheter till information, rättelse, radering, begränsning av behandling i enlighet med artikel 15 ff GDPR.